PASTEL METAMORPHOSE

Kolekcia Pastel Metamorphose: Odevy v tejto kolekcii boli inšpirované hudbou, variabilitou jej tónov a predovšetkým jej rytmom. Odevy vyjadrujú hudobný rytmus svojou formou – tvar odevu je možné meniť a s tým ako nadobúda nové kontúry, sa mení aj rytmus, ktorý povrch odevu zachytáva. Tonalita hudby sa odzrkadľuje v ich pastelovej škále. Väčšinu odevov je možné nosiť obojstranne: ich vnútorná strana je ale hladká, vyjadruje ticho, – nutné pozadie hudby. Odevy sú variabilné, viaceré kusy sú navyše kombinovateľné medzi sebou.

PASTEL METAMORPHOSE

Kolekcia Pastel Metamorphose: Odevy v tejto kolekcii boli inšpirované hudbou, variabilitou jej tónov a predovšetkým jej rytmom. Odevy vyjadrujú hudobný rytmus svojou formou – tvar odevu je možné meniť a s tým ako nadobúda nové kontúry, sa mení aj rytmus, ktorý povrch odevu zachytáva. Tonalita hudby sa odzrkadľuje v ich pastelovej škále. Väčšinu odevov je možné nosiť obojstranne: ich vnútorná strana je ale hladká, vyjadruje ticho, – nutné pozadie hudby. Odevy sú variabilné, viaceré kusy sú navyše kombinovateľné medzi sebou.