Obchodné podmienky pre nákup v ateliéri MARINÁ

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v ateliéri MARINÁ

(Leškova 7, 81104 Bratislava). Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a objasňujú práva a povinnosti  predávajúceho MARINÁ (predávajúci) a kupujúceho (zákazník). Tieto Obchodné podmienky tvoria vo svojom aktuálnom znení obsah kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci:
MARINÁ

Marina Žiaková

Leškova 7

811 04 Bratislava

IČO :   41339762

DIČ:1073559806

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupujúci zadaním a potvrdením objednávky potvrdzuje, že s Obchodnými podmienkami súhlasí a tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadnej reklamácii tovaru.

Objednávka tovaru

Všetky objednávky vytvorené značkou MARINÁ   sú záväzné pre obidve strany. Potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku od kupujúceho, ktorý riadne neprevzal alebo nezaplatil tovar v minulosti. Objednávku môže kupujúci stornovať prostredníctvom e-mailu kedykoľvek pred potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku v prípade, keď nebude môcť tovar dodať z dôvodu nedostupnosti materiálu na trhu. O tejto skutočnosti bude predávajúci kupujúceho informovať bez zbytočného odkladu.

Cena tovaru

Cena tovaru je stanovená v závislosti od druhu odevu, návrhu, materiálu a zhotovenia konkrétneho výrobku. Kupujúci je s cenou oboznámený vopred, a cenu výrobku akceptuje potvrdením objednávky. Dohodnutá cena výrobku je konečná a platná. Vzhľadom k procesu výroby sa môže cena zmeniť. O prípadnej zmene je kupujúci oboznámený vždy vopred a zmena nastane po jeho odsúhlasení a akceptovaní novej ceny. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia.

Spôsob platby a doručenie

1. Platba prevodom na účet a osobný odber tovaru v ateliéri MARINÁ na adrese Leškovej 7, 81104  Bratislava  -  zdarma

2. Platba prevodom na účet a doručenie poštou, balné v rámci Slovenska – 15 €

3. Platba prevodom a doručenie poštou alebo kuriérom, balné v rámci krajín EU -  25 Eur

4. Platba prevodom a osobné doručenie odevu v rámci Bratislavy – 15€

Číslo účtu / IBAN: SK8902000000003827146052

SWIFT: SUBASKBX

Dodacia lehota

Predávajúci sa zaväzuje vyhotoviť a dodať tovar v čo najkratšej dobe v závislosti od jeho dostupnosti na sklade. Dodacia lehota sa pohybuje od 14 dní do 4 týždňov od prijatia záväznej objednávky, resp. od prijatia platby za tovar na účet. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť plnú výšku kúpnej ceny tovaru vrátane poštovného a balného. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia ceny v prospech predávajúceho v plnej výške. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie alebo poškodenie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou. Predávajúci nezodpovedá za nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci alebo v prípade, keď objednaný tovar nie je možné vyhotoviť v žiadanej lehote, vzhľadom na nedostupnosť materiálu na trhu.

Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru:

V súlade s platnými zákonmi podľa § 12 ods. 5c zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji, kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Záverečné ustanovenia

Všetky zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok budú vykonane výhradne v písomnej forme a budú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho (marinaina.com) najneskôr v deň ich vstúpenia do platnosti. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. 05. 2023.

Obchodné podmienky pre e-shop marinaina.com (MARINÁ).

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.marinaina.com. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a objasňujú práva a povinnosti marinaina.com ( MARINÁ, predávajúci) a kupujúceho (zákazník). Tieto Obchodné podmienky tvoria vo svojom aktuálnom znení obsah kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci:

MARINÁ
Mgr. Marina Žiaková

Leškova 7

81104 Bratislava

Slovanská republika

DIČ:1073559806

IČO:   41339762

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že s Obchodnými podmienkami súhlasí a tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadnej reklamácii tovaru.

Objednávka tovaru

Všetky objednávky vytvorené na stránke  e-shop  www.marinaina.com sú záväzné pre obidve strany. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku od kupujúceho, ktorý riadne neprevzal alebo nezaplatil tovar v minulosti. Objednávku môže kupujúci stornovať prostredníctvom e-mailu kedykoľvek pred potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho. Kupujúci zodpovedá za škody, ktoré vznikli predávajúcemu vinou nesprávneho použitia internetového obchodu. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku v prípade, keď- nebudú kupujúcim riadne vyplnené požadované kontaktné údaje alebo nebude môcť tovar dodať z dôvodu nedostupného materiálu na trhu. O tejto skutočnosti bude predávajúci kupujúceho informovať bez zbytočného odkladu.

Cena tovaru

Cena tovaru je vždy uvedená pri jednotlivých položkách. Všetky ceny produktov sú uvedené v konečnej hodnote. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia. (poštovné a balné).


Spôsob platby a doručenie objednávky

1. Platba prevodom na účet a osobný odber tovaru v ateliéri MARINÁ na adrese Leškovej 7, 81104  Bratislava  -  zdarma

2. Platba prevodom na účet a doručenie poštou, balné v rámci Slovenska – 15 €

3. Platba prevodom a doručenie poštou alebo kuriérom, balné v rámci krajín EU -  25 Eur

4. Platba prevodom a osobné doručenie odevu v rámci Bratislavy – 15€

 

IBAN : SK8902000000003827146052

SWIFT: SUBASKBX

Radi by sme vás upozornili, že prevod na účet medzi bankami trvá  minimálne 24 hodín (len v pracovné dní) .  

Dodacia lehota

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v čo najkratšej dobe v závislosti od jeho dostupnosti na sklade. Dodacia lehota sa pohybuje od 14 dní do 4 týždňov od prijatia záväznej objednávky, resp. od prijatia platby za tovar na účet. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť plnú výšku kúpnej ceny tovaru vrátane poštovného a balného. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia ceny v prospech predávajúceho v plnej výške. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie alebo poškodenie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou. Predávajúci nezodpovedá za nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci alebo v prípade, keď objednaný tovar nie je v žiadanej lehote na trhu dostupný. Objednávku je možné stornovať do 24 hod. od doručenia informačného e-mailu.

Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru:

V súlade s platnými zákonmi je kupujúci  pri nakúpe cez   e-shop   marinaina.com   je oprávnený tovar vrátiť bez udania dôvodu kupujúcemu do 14 dní od jeho prevzatia. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom) s uvedením čísla objednávky a dátumu nákupu. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Zb.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Následne tovar kupujúci odošle späť predávajúcemu. Kupujúci je povinný vrátiť v tomto prípade nepoužitý a kompletný nepoškodený a nenosený tovar v pôvodnom nepoškodenom obale spoločne s priloženým dokladom o kúpe. Náklady súvisiace s vrátením tovaru hradí kupujúci. Odporúčame poslať tovar ako poistenú zásielku. Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou na dobierku. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet, a to do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.

Záverečné ustanovenia

Všetky zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok budú prevedené výhradne v písomnej forme a budú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho (marinaina.com) najneskôr v deň ich vstúpenia do platnosti. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01. 05. 2023.

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead alebo Reset password